Radio Maryja Radio Maryja Nasz Dziennik Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej TV Trwam Fundacja Nasza Przyszłość
www.radiomaryja.pl > artykuły
Kongres Polonii Kanadyjskiej ws. Tv Trwam
Radio Maryja, 2012-03-08

Toronto 27 lutego 2012 r.

CANADIAN - POLISH CONGRESS
KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ
CONGRES CANADIEN . POLONAIS

288 RONCESVALLES AVENUE, TORONTO,
 ONTARIO, CANADA

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kard. S.Wyszyriskiego 9
0l-763 Warszawa

Przewodniczący Rady
p. Jan Aleksander Dworak

Szanowny Panie Przewodniczący:

Kongres Polonii Kanadyjskiej reprezentujący Polonie Kanadyjską z niepokojem przyją wiadomość o decyzji KRRiT w sprawie nieprzyznania fundacji Lux Veritatis dla TV Trwam,  koncesji na multipleksie cyfrowym.

Uważamy, że taka decyzja narusza zasady pluralizmu medialnego i obowiązujecego w RP prawa. Katolicy w Polsce maja konstytucyjnie zagwarartowane prawo do własnych, katolickich mediów w imię zasady równości wobec prawa i sprawiedliwości społecznej. Negatywna decyzja KRRiT zasadom tym zaprzecza i  jest przez nas postrzegana, jako ukryta forma eliminowania katolickich
mediów.

Pragniemy równiez zwróci(, uwagę na fakt, ze TV Trwam ma wielu zwolennik6w i odbiorców
poza granrcami Polski, w tym w Kanadzie.

Kongres Polonii Kanadyjskiej solidaryzując się z apelami Rady Konferencji Episkopatu Polski, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, środowisk katolickich oraz ogromnej rzeszy Polaków w pełni popiera staranie o zmianę tej krzywdzącej decyzji.

Z poważaniem,
I wiceprezes ZG KPK

Do wiadomości:
TV Trwam
Marszalek Senatu p.Bogdan Borusewicz
Ambasada RP w Kanadzie - J.E. Zenon Kosiniak-Karnysz
Zobacz również inne publikacje związane z tym tematem:
Artykuły:
• Manifestacje w obronie TV Trwam - [2012-07-29]
• "Żyjemy w świecie medialnej karykatury i do tego doprowadził rząd Tuska." - [2012-07-26]
• Wywiad z poseł Krystyną Pawłowicz podczas posiedzenia Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Rozmawia O. Grzegorz Moj CSsR. - [2012-07-26]
• Wypowiedź O. Tadeusza Rydzyka CSsR, Dyrektora Radia Maryja i Tv Trwam, podczas Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. - [2012-07-26]
• Wywiad z posłem Maciejem Małecki, rozmawia O. Grzegorz Moj CSsR - [2012-07-26]
• Wywiad z pos. Barbarą Bubulą, byłą członek KRRiT, rozmawia o. Grzegorz Mój CSsR - [2012-07-26]
• Bezkarność KRRiT usankcjonowana - [2012-07-26]
• Pabianice bronią TV Trwam - [2012-07-21]
• Tv Trwam cały czas bez miejsca na multipleksie. Unijni politycy: to jest skandal - [2012-07-20]
• Wniosek o ściganie Dworaka - [2012-07-20]
• Sprawa dyskryminacji Tv Trwam trafiła do Prokuratury Generalnej - [2012-07-19]
• Unijni politycy zainteresowani sprawą dyskryminacji TV Trwam - [2012-07-19]
• Wyniki konsultacji społecznych w sprawie MUX 1 jeszcze w sierpniu - [2012-07-14]
• Rachunki Krajowej Rady - [2012-07-14]
• Multipleksu nie odpuścimy - [2012-07-14]
• Nadawcy z "łapanki" - [2012-07-13]
• TVP ośmiesza Rodzinę Radia Maryja - [2012-07-11]
• Senat przyjął sprawozdanie KRRiT - [2012-07-06]
• Senat będzie głosował nad sprawozdaniem KRRiT - [2012-07-06]
• Senat rozpatrzy sprawozdanie KRRiT - [2012-07-05]
• NIK krytykuje działania KRRiT - [2012-07-05]
• Komunikat Fundacji Lux Veritatis
z dnia 05 lipca 2012 roku
- [2012-07-05]
• Procedury przyznawania koncesji do Trybunału Konstytucyjnego - [2012-07-04]
• Banda czworga kryje Dworaka - [2012-06-29]
• Łaskawość Rady w kieszeni podatnika - [2012-06-29]
• Posłowie przyjęli sprawozdanie KRRiT - [2012-06-28]
• Milczące poparcie dla KRRiT - [2012-06-27]
• Rozmowa z pos. Elżbietą Kruk - [2012-06-26]
• Wypowiedź poseł Anny Sobeckiej - [2012-06-26]
• Rozpatrzenie Sprawozdania KRRiT z działalności w 2011 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji - [2012-06-26]
• Rozmowa z poseł Barbarą Bubulą - [2012-06-26]
• Stenogramy z posiedzeń komisji parlamentarnych - []
• Polonia w obronie TV Trwam - [2012-06-26]
• Niech Rada się wytłumaczy - [2012-06-26]
• Prawda zwycięży - [2012-06-25]
• Będziemy walczyć do skutku - [2012-06-25]
• Marsze w obronie wolnych mediów - [2012-06-24]
• Zenit o oskarżeniach bez dowodów - [2012-06-23]
• Stop dyskryminacji TV Trwam - [2012-06-23]
• Komunikat w związku z marszem w obronie Tv Trwam w Krynicy Zdroju - [2012-06-23]
• Zamykanie ust katolickiej telewizji - [2012-06-22]
• Zaognia się debata dotycząca wolności informacji w Polsce - [2012-06-22]
• Komunikat w związku z marszem w obronie Tv Trwam w Kłodzku - [2012-06-19]
• Petycja uczestników marszu w obronie Telewizji "Trwam" w Toronto - [2012-06-17]
• Gdańsk w trakcie Euro 2012 protestuje w obronie Tv Trwam - [2012-06-16]
• Stanowisko MOP - [2012-06-13]
• UKE odmówił wszczęcia postępowania w sprawie unieważnienia podziału miejsc na multipleksie - [2012-06-11]
• Protest organizacji polonijnych w USA przeciw dyskryminacji katolickiej TV Trwam - [2012-06-11]
• Stanowisko Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie koncesji na cyfrowe nadawanie naziemne dla Telewizji Trwam - [2012-06-11]
• Jubileusz ochotników cierpienia - [2012-06-11]
• TV Trwam ofiarą podskórnych gier politycznych - [2012-06-08]
• Alergia na różaniec - [2012-06-08]
• Łamanie praw katolików - [2012-06-08]
• Wysłuchanie publiczne w Brukseli w sprawie
Tv Trwam
- [2012-06-05]
• Bruksela zdyscyplinuje rząd Tuska - [2012-06-05]
• Wysłuchanie publiczne - [2012-06-04]
• Narodowe rekolekcje w Brukseli - [2012-05-31]
• Eliminowanie TV Trwam - [2012-05-29]
• To nie był wyrok sprawiedliwy - [2012-05-28]
• Zabrakło niezależności - [2012-05-28]
• Nie ustaniemy w protestach - [2012-05-28]
• Walczymy o miejsce na multipleksie dla TV Trwam - [2012-05-28]
• Sąd po stronie Rady - [2012-05-26]
• List pos. Jana Szyszko do Przewodniczącego KRRiT - [2012-05-26]
• By każdy mógł oglądać TV Trwam - [2012-05-25]
• Sąd nad koncesjami - [2012-05-25]
• Różne miary prawa - [2012-05-25]
• Dworak rejteruje - [2012-05-25]
• Skarga Fundacji Lux Veritatis oddalona - [2012-05-25]
• Stop dyskryminacji TV Trwam - [2012-05-25]
• Dziękuję za każdy podpis - [2012-05-24]
• List otwarty przedstawicieli środowisk artystycznych - [2012-05-24]
• Umiędzynarodowić sprawę TV Trwam - [2012-05-25]
• Wypowiedź o. dr. Tadeusza Rydzyka, Dyrektora Radia Maryja podczas obrad Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski - [2012-05-25]
• Rozmowy z posłami przed i po posiedzeniach komisji sejmowych zajmujących się sprawą nieprzyznania TV Trwam miejsca na multipleksie. Rozmowy przeprowadził o. Waldemar Gonczaruk CSsR. - [2012-05-25]
• Relacja z Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski - [2012-05-24]
• Relacja z posiedzenia Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii - [2012-05-24]
• Komunikat Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Zamojskiego - [2012-05-24]
• List otwarty uczestników marszu w obronie Telewizji "Trwam" w Zamościu - [2012-05-24]
• Petycja uczestników marszu w obronie Telewizji "Trwam" w Zamościu - [2012-05-24]
• List otwarty uczestników marszu w obronie Telewizji "Trwam" w Słupsku - [2012-05-24]
• Posłowie o TV Trwam - [2012-05-22]
• Spoty dla koncesji - [2012-05-21]
• Zagranica docenia TV Trwam - [2012-05-19]
• Dojrzeć motywy radości - [2012-05-18]
• Sygnał SOS dla Telewizji Trwam - [2012-05-16]
• Fałsze Lufta o Telewizji Trwam - [2012-05-12]
• Platforma nie chce niepokoić premiera - [2012-05-10]
• Wypowiedź pos. Anny Sobeckiej podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu 09.05.2012r. - [2012-05-09]
• Rozmowa z pos. Anną Sobecką przeprowadzona po posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu 10.05.2012r. - [2012-05-09]
• Rozmowa z prof. Krystyną Pawłowicz przeprowadzona po posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu 10.05.2012r. - [2012-05-09]
• Rozmowa z prof. Krystyną Pawłowicz przeprowadzona po posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu 09.05.2012r. - [2012-05-09]
• Rozmowa z posłanką Barbarą Bubulą, byłym członkiem KRRiT przeprowadzona przed posiedzeniem Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu - [2012-05-09]
• Trzeba uzupełnić wnioski - [2012-05-09]
• Rozmowa z posłem Janem Dziedziczakiem po posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu - [2012-05-09]
• Relacja z posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu - [2012-05-09]
• Rozmowa z pos. Maciejem Małeckim przeprowadzona po posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu 09.05.2012r. - [2012-05-09]
• Protest w sprawie dyskryminacji TV TRWAM Konferencji Polskich Księży na Wschodnią Kanadę - [2012-05-04]
• Czy brukselska policja wyda zgodę na manifestacje w Brukseli? - [2012-05-04]
• Ponad 20 000 Polaków demonstrowało w obronie Katolickiej Telewizji - [2012-05-04]
• Protesty ws. nieprzyznania TV Trwam
miejsca na multipleksie
- [2012-05-04]
• Marsz w ważnej sprawie - [2012-04-28]
• Chcemy mieć swoje media - [2012-04-28]
• Na Marsz Poparcia dla TV Trwam w Kaliszu - [2012-04-27]
• Polacy na ulicach, aby bronić wolności słowa - [2012-04-27]
• Marsz do zwycięstwa - [2012-04-26]
• Europoseł Cymański informuje Viviane Reding o sprawie TV TRWAM - [2012-04-26]
• Na marszu nie skończymy - [2012-04-26]
• Senatorowie nie mieli czasu - [2012-04-24]
• Pod szkłem pomniejszającym - [2012-04-24]
• Dworak robi złą prasę - [2012-04-24]
• Wypowiedź sen. Jana Marii Jackowskiego po Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu - [2012-04-24]
• Niech Polska będzie piękna - [2012-04-23]
• Ponad dwa miliony protestów - [2012-04-23]
• Masowy napływ skarg do RPO - [2012-04-21]
• Rzecznik bada Dworaka - [2012-04-21]
• Wypowiedź o. dr. Tadeusza Rydzyka, Dyrektora Radia Maryja po Mszy Św. rozpoczynającej Wielki Marsz w obronie TV Trwam w Warszawie. - [2012-04-21]
• Wypowiedź prezesa PiS dr. Jarosława Kaczyńskiego przed kancelarią premiera podczas Wielkiego Marszu w obronie TV Trwam w Warszawie. - [2012-04-21]
• Wypowiedź Zbigniewa Ziobro, lidera Solidarnej Polski przed kancelarią prezydenta podczas Wielkiego Marszu w obronie TV Trwam w Warszawie. - [2012-04-21]
• Wypowiedź prof. dr. hab. inż. Janusza Kaweckiego, przewodniczącego Zespołu Wspierania Radia Maryja przed kancelarią premiera podczas Wielkiego Marszu w obronie TV Trwam w Warszawie. - [2012-04-21]
• Wypowiedź Redaktora Wojciecha Reszczyńskiego, członka Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przed kancelarią prezydenta podczas Wielkiego Marszu w obronie TV Trwam w Warszawie. - [2012-04-21]
• Wypowiedź Zdzisława Radomskiego, wiceprezesa Kongresu Polonii Kanadyjskiej oddział Vancouver przed kancelarią premiera podczas Wielkiego Marszu w obronie TV Trwam w Warszawie. - [2012-04-21]
• Wypowiedź Bogdana Freytaga z Klub Gazety Polskiej w Poznaniu przed kancelarią prezydenta podczas Wielkiego Marszu w obronie TV Trwam w Warszawie. - [2012-04-21]
• Wypowiedź Ewy Stankiewicz (Solidarni 2010) przed kancelarią prezydenta podczas Wielkiego Marszu w obronie TV Trwam w Warszawie. - [2012-04-21]
• Homilia bpa Antoniego Dydycza wygłoszona podczas ogólnopolskiej manifestacji w obronie Tv Trwam - [2012-04-21]
• Polska powstaje z kolan - [2012-04-21]
• Nie pozwólmy się zastraszyć - [2012-04-21]
• Rugowanie niepokornych - [2012-04-21]
• Media powinny być głosem Narodu - [2012-04-21]
• Dyskryminacja TV Trwam to zamach na Polskę i Polaków - [2012-04-21]
• Solidarni z TV Trwam - [2012-04-21]
• Prowokacja, czy Tuskowi puszczają nerwy - [2012-04-21]
• Relacja z Ogólnopolskiego Marszu
w obronie TV Trwam
- [2012-04-21]
• Aby sprawiedliwości stało się zadość! - [2012-04-21]
• Obrońcy życia bronią Telewizji TRWAM - [2012-04-20]
• Zjednoczeni w walce o Kościół - [2012-04-19]
• Casus Telewizji Trwam w Brukseli - [2012-04-19]
• Manifestacje w obronie TV Trwam - Nowy Sącz - [2012-04-19]
• Udział w marszu jest wyrazem sprzeciwu - [2012-04-18]
• Manifestacje w obronie TV Trwam - [2012-04-16]
• 12 miast we wspólnej sprawie - [2012-04-16]
• Marsz w obronie TV Trwam w Koszalinie - [2012-04-16]
• Konsultacje urojone - [2012-04-12]
• Rozmowa z o. dr. Tadeuszem Rydzykiem i poseł Jadwigą Wiśniewską przeprowadzona po posiedzeniu sejmowej komisji kultury. - [2012-04-11]
• Rozmowa z posłami Andrzejem Jaworskim i Anną Sobecką przeprowadzona po posiedzeniu sejmowej komisji kultury. - [2012-04-11]
• Rozmowa z Lidią Kochanowicz, dyrektorem finansowym Fundacji Lux Veritatis przeprowadzona po posiedzeniu sejmowej komisji kultury. - [2012-04-11]
• Relacja z posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu - [2012-04-11]
• Przeszkodą były obrady Sejmu - [2012-04-11]
• Z o. dr. Tadeuszem Rydzykiem, Dyrektorem Radia Maryja oraz posłami na Sejm rozmawia o. Waldemar Gonczaruk CSsR - [2012-04-11]
• Wypowiedź pos. Anny Sobeckiej podczas posiedzenia sejmowej komisji kultury i środków przekazu, 11.04.2012r. - [2012-04-11]
• Manifestacje w obronie TV Trwam - Wejherów - [2012-04-07]
• Manifestacje w obronie TV Trwam - Rzeszów - [2012-04-07]
• Manifestacje w obronie TV Trwam - Opole - [2012-04-07]
• Manifestacje w obronie TV Trwam - Kościerzyna - [2012-04-07]
• Manifestacje w obronie TV Trwam - Radom - [2012-04-07]
• Manifestacje w obronie TV Trwam - Katowice - [2012-04-07]
• Konsultacje społeczne - [2012-04-06]
• Krętactwa krajowej Rady - [2012-04-06]
• Krętactwa Krajowej Rady - [2012-04-06]
• W Brukseli o TV Trwam - [2012-04-05]
• Oświadczenie Warszawskiej Prowincji Redemptorystów - nadawcy Radia Maryja w sprawie decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 4/2012 z 30 marca 2012 r. dotyczącej ukarania Nadawcy za tzw. ukrytą reklamę w Radiu Maryja. - [2012-04-03]
• Sprzeciw wobec kary nałożonej na Warszawską Prowincję Redemptorystów - [2012-04-03]
• Skarga do szefa wiadomości TVP1 - [2012-04-03]
• Razem pokonamy przeciwności - [2012-04-03]
• Warszawska Prowincja Redemptorystów zaskoczona decyzją KRRiT - [2012-04-03]
• Potrzebujemy katolickich mediów - [2012-04-02]
• Manifestacje w obronie TV Trwam - [2012-04-01]
• Petycja uczestników kieleckiego Marszu w Obronie Tv TRWAM - [2012-04-01]
• Górale wykluczeni cyfrowo - [2012-03-31]
• Marsze w obronie TV Trwam - KOMUNIKAT - [2012-03-31]
• Czy NIK skontroluje KRRiT? - [2012-03-29]
• Wypowiedź o. Tadeusza Rydzyka, Dyrektora Radia Maryja podczas obrad Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii - [2012-03-29]
• Wywiad z pos. Barbarą Bubulą po przerwanym posiedzeniu komisji kultury - [2012-03-29]
• Wypowiedź poseł Jadwigi Wiśniewskiej podczas obrad Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii - [2012-03-29]
• Wypowiedź poseł Anny Sobeckiej podczas posiedzenia Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii - [2012-03-29]
• Życzenia świąteczne zamiast debaty. Posiedzenie sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu (29.03.12) - [2012-03-29]
• Mobilizacja w Olkuszu - [2012-03-29]
• Wywiad z pos. Elżbietą Kruk po przerwanym posiedzeniu komisji kultury - [2012-03-29]
• Relacja z posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu i Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii - [2012-03-29]
• Cyfryzacja pod stołem - [2012-03-25]
• Protest pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej przeciwko zagrożeniom wolności słowa i dostępu do informacji - [2012-03-23]
• Marsz w obronie Tv Trwam w Tarnowie - [2012-03-22]
• Chcemy mieć katolickie media - [2012-03-22]
• Zetrzeć kły ateizmowi - [2012-03-22]
• "Wolność słowa. Wolne media. Wolna Polska". Marsz w Poznaniu - [2012-03-22]
• Modlitwa w obronie wolnych mediów - [2012-03-22]
• Marsz w obronie TV Trwam przejdzie przez Wrocław - [2012-03-22]
• Marsz w obronie Tv Trwam w Kielcach - [2012-03-22]
• Koncesja dla TV Trwam natychmiast - [2012-03-21]
• Koncesja dla TV Trwam natychmiast - [2012-03-21]
• Reportaż z Marszu w Obronie Tv TRWAM w Bydgoszczy - [2012-03-21]
• Ogólnopolski protest w Warszawie - [2012-03-20]
• Uchwała ws. TV Trwam - [2012-03-20]
• WyTRWAMy i wygramy! - [2012-03-19]
• W moralności nie ma kompromisów - [2012-03-15]
• Dworak nie chce wpuścić NIK - [2012-03-15]
• Relacja z posiedzenia połączonych komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji do Spraw Kontroli Państwowej-14.03.2012r. - [2012-03-15]
• Marsz poparcia dla TV Trwam w Bydgoszczy - [2012-03-15]
• Nie widzę różnicy miedzy Dworakiem, a prezesem radiokomitetu - [2012-03-14]
• Projekt uchwały o kontrolę NIK odrzucony - [2012-03-14]
• Wniosek do NIKu o kontrole KRRiT - konferencja Solidarnej Polski - [2012-03-14]
• Czego boi się KRRiT - konferencja prasowa PIS - [2012-03-14]
• Decyzja bez precedensu - [2012-03-14]
• Ogromne uderzenie w Kościół - [2012-03-14]
• Sprawy nie odpuścimy - [2012-03-14]
• Cynizm, cynizm i jeszcze raz cynizm - [2012-03-14]
• To jest walka o Polskę - [2012-03-14]
• Niech nas nic nie zniechęci - [2012-03-14]
• "Wezwanie do przebudzenia - razem" - [2012-03-14]
• Świat śledzi działania KRRiT - [2012-03-12]
• TV Trwam jest alternatywna - [2012-03-10]
• Na Jasną Górę w intencji katolickich mediów - [2012-03-09]
• Demonstracja w obronie TV Trwam w Gdańsku, 18.03.2012 - [2012-03-09]
• Polonia nie ustaje w protestach - [2012-03-07]
• Odpowiedzi Jana Dworaka na pytania posłów - [2012-03-02]
• To antykatolicki ogólnoświatowy trend - [2012-02-29]
• Wypowiedź Lidii Kochanowicz, dyrektor finansowej Fundacji Lux Veritatis, na posiedzeniu połączonych komisji: Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji do Spraw Kontroli Państwowej - [2012-02-28]
• Wywiad z senatorem Stanisławem Kogutem, po posiedzeniu połączonych komisji: Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji do Spraw Kontroli Państwowej - [2012-02-28]
• Wywiad z prof. Krystyną Pawłowicz, po posiedzeniu połączonych komisji: Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji do Spraw Kontroli Państwowej - [2012-02-28]
• Relacja z posiedzenia połączonych komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji do Spraw Kontroli Państwowej-28.02.2012r. - [2012-02-28]
• Wypowiedź posłanki PiS Jadwigi Wiśniewskiej na posiedzeniu połączonych komisji: Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji do Spraw Kontroli Państwowej - [2012-02-28]
• Wypowiedź posła PiS Zbigniewa Kuźmiuka na posiedzeniu połączonych komisji: Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji do Spraw Kontroli Państwowej - [2012-02-28]
• Wypowiedź posłanki PiS, Anny Sobeckiej na posiedzeniu połączonych komisji: Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji do Spraw Kontroli Państwowej - [2012-02-28]
• Krętactwa KRRiT, o których czyta zagranica - [2012-02-27]
• Uchwała Rady Miasta Nowy Sącz w sprawie dyskryminacji Tv Trwam - [2012-02-27]
• Nie jesteśmy w stanie zliczyć podpisów - [2012-02-23]
• Rada kombinuje z kopertami - [2012-02-23]
• Premier umywa ręce w sprawie TV Trwam - [2012-02-23]
• Protest więźniów politycznych regionu łódzkiego - [2012-02-22]
• Autorytaryzm rodem z PRL - [2012-02-22]
• Cyfryzacja po platformersku czy po europejsku? - [2012-02-22]
• Skarga na Dworaka w sądzie - [2012-02-22]
• OKEM ws. przemilczenia Marszu Wolności Słowa - [2012-02-21]
• List do redaktorów naczelnych - [2012-02-21]
• Protesty do skutku - [2012-02-21]
• Chwyt Krajowej Rady - [2012-02-21]
• Reportaż: W obronie pluralizmu medialnego - [2012-02-21]
• Ponad półtora miliona podpisów w obronie
Telewizji Trwam
- [2012-02-21]
• Zagraniczne agencje o dyskryminacji TV Trwam - [2012-02-21]
• Apel Rady Miasta z Łańcuta - [2012-02-20]
• Protest Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci - [2012-02-19]
• Mitem jest uczciwość Lufta - [2012-02-17]
• Odezwa w sprawie anarchizacji - [2012-02-17]
• Marsz w obronie TV Trwam i Wolnych Mediów - [2012-02-17]
• Komisje sejmowe - [2012-02-16]
• Relacja z sejmowej komisji kultury-16.02.2012r. - [2012-02-16]
• Kolejny przejaw dyskryminacji w Sejmie… - [2012-02-16]
• Komunikat o. dr. Tadeusza Rydzyka,
Dyrektora Radia Maryja
- [2012-02-16]
• Współczesna przemoc - [2012-02-16]
• PO nie liczy się z opinią publiczną - [2012-02-16]
• Dla rządu dyskusja jest niewygodna - [2012-02-16]
• W Polsce gwałci się prawa równości - [2012-02-16]
• Pogarda dla reguł - [2012-02-16]
• Bardzo wątpliwy pogląd - [2012-02-16]
• Spór pomiędzy KRRiT a UKiE - [2012-02-16]
• Trzeba się dogadać i budować - [2012-02-15]
• Fundacja musi złożyć skargę - [2012-02-15]
• Kościół dawał nam schronienie - [2012-02-15]
• Wiele kontrowersji - [2012-02-15]
• Mamy obowiązek się upomnieć - [2012-02-15]
• Jednostronna decyzja - [2012-02-15]
• Czy KRRiTV konsultowała się z rządem? - [2012-02-15]
• Rynek telewizyjny w 2013 roku - [2012-02-15]
• Czy będą miejsca na multipleksie? - [2012-02-15]
• Trzeba walczyć - [2012-02-15]
• Nie chcą rozmawiać - [2012-02-15]
• Sejmowe komisje - kontrola NIK-u w KRRiT - [2012-02-15]
• Stavka większa niż kasa - [2012-02-15]
• Dworak nieprzygotowany - [2012-02-15]
• Relacja z sejmowej komisji kultury-15.02.2012r. - [2012-02-15]
• Wiele nieprawidłowości - [2012-02-15]
• Strategiczne decyzje - [2012-02-15]
• Afera na miarę Watergate - [2012-02-15]
• Ucieczka od argumentów - [2012-02-15]
• Protest Krajowego Forum Duszpasterstwa Młodzieży - [2012-02-14]
• Protest Stowarzyszenia samorządny Kraków - [2012-02-14]
• Apel redaktorów naczelnych
do przewodniczącego KRRiT
- [2012-02-14]
• Protest Solidarni 2012 - [2012-02-13]
• Afera multipleksowa - [2012-02-13]
• Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej - [2012-02-11]
• Protest członków Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny - [2012-02-11]
• Protest Rady Miejskiej w Radomsku - [2012-02-11]
• Komunikat Zespołu Wspierania Radia Maryja - [2012-02-11]
• Komunikat o. dr. Tadeusza Rydzyka,
Dyrektora Radia Maryja
- [2012-02-11]
• Stanowisko Rady Miejskiej w Pilźnie - [2012-02-10]
• Protest Związku Piłsudczyków - [2012-02-10]
• Protest Światowej Federacji Polskich Kombatantów - [2012-02-10]
• Stanowisko Rady Miasta Zakopane - [2012-02-10]
• W jedności siła! - [2012-02-10]
• List bp. Wiesława Meringa do Przewodniczącego KRRiT Jana Dworaka - [2012-02-09]
•  Apel o ochronę wolności wypowiedzi i Telewizji Trwam - [2012-02-09]
• Stanowisko Rady Miasta Sochaczewa w sprawie telewizji TV TRWAM - [2012-02-09]
• Rada Miejska w Łochowie poparła TV TRWAM - [2012-02-09]
• Protest Kanada - [2012-02-09]
• Protest z Łodzi - [2012-02-09]
• Wołanie o wolność - [2012-02-09]
• Komunikat II sesji XV Kapituły Prowincjalnej
ws. Radia Maryja i TV Trwam
- [2012-02-09]
• Stanowisko Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Okresie Stanu Wojennego Województwa Podkarpackiego i Rzeszowskiej Grupy Ujawnić Prawdę W obronie Telewizji Trwam i prawa do prawdy przyjęte na wspólnym posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2012 roku - [2012-02-07]
• Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność"z 16 stycznia 2012 r.ws. dyskryminacji katolickich mediów przez KRRiTV - [2012-02-07]
• Oświadczenie Konwentu Narodowego Polski w sprawie nie przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym. - [2012-02-07]
• Stanowisko Rady Miasta Puławy - [2012-02-07]
• Ludzie chcą katolickich mediów - [2012-02-07]
• Dyskryminacja cyfrowa - [2012-02-07]
• Nie poddamy się - [2012-02-06]
• Oświadczenie w sprawie koncesji na cyfrowej platformie multiplexu dla Telewizji Trwam. - [2012-02-04]
• Uchwała australijskiego Zwiazku Polskich Wiezniow Politycznych w sprawie Telewizji Trwam - [2012-02-04]
• Stanowisko Zarządu Miejskiego Prawa i Sprawiedliwości we Wrocławiu w sprawie przyznania Telewizji TRWAM miejsca na multipleksie cyfrowym telewizji naziemnej. - [2012-02-04]
• Przeciw dyskryminacji TV TRWAM - [2012-02-04]
• Lubelski sejmik pisze do Dworaka - [2012-02-04]
• Multipleks podzielony według klucza - [2012-02-04]
• Komunikat o. dr Tadeusza Rydzyka,
Dyrektora Radia Maryja
- [2012-02-04]
• Śląska Liga walki z rakiem protest ws. nie przyznania Telewizji TRWAM miejsca na multipleksie cyfrowym - [2012-02-03]
• Radni Suwałk apelują w sprawie obławy - [2012-02-03]
• Stanowisko Rady Powiatu Tureckiego w sprawie przyznania TV Trwam miejsca na przygotowywanym multipleksie cyfrowym. - [2012-02-03]
• Koncesje były ustawione - [2012-02-03]
• Stanowisko Rady Miasta Wysokie Mazowieckie - [2012-02-03]
• Przeciw wykluczeniu - [2012-02-03]
• Komunikat o. dr Tadeusza Rydzyka,
Dyrektora Radia Maryja
- [2012-02-03]
• Milion protestów w obronie TV Trwam - [2012-02-03]
• Stanowisko rady miasta w Płońsku
ws. Telewizji Trwam
- [2012-01-31]
• Rada przed Trybunał - [2012-01-31]
• Gdyby nie Telewizja Trwam i Radio Maryja nie byłabym sobą ... - [2012-01-31]
• KRRiTV przed Trybunał Stanu - [2012-01-30]
• Komunikat Kurii Diecezji Bydgoskiej - [2012-01-27]
• Relacja z sejmowej komisji kultury - [2012-01-27]
• Projekt uchwały w sprawie zlecenia Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenia kontroli w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w przedmiocie prawidłowości udzielania koncesji na nadawanie naziemnej telewizji cyfrowej - [2012-01-27]
• Zenit o zagrożeniu demokracji w Polsce - [2012-01-27]
• Wypowiedź pos. Elżbiety Kruk, byłej przewodniczącej KRRiTV podczas posiedzenia sejmowej komisji kultury oraz kontroli państwowej. - [2012-01-27]
• Komunikat o. dr. Tadeusza Rydzyka, Dyrektora Radia Maryja - [2012-01-27]
• Decyzja KRRiTV wobec TV Trwam klęską tego rządu - [2012-01-26]
• Konieczne jest zachowanie proporcji - [2012-01-26]
• Dyskryminacja katolików - [2012-01-26]
• Analiza finansowa - [2012-01-26]
• Brutalna pacyfikacja - [2012-01-26]
• Komisji nie interesuje poparcie Ojca Świętego - [2012-01-26]
• TV Trwam przyjazna rodzinie - [2012-01-26]
• Znaczenie TV Trwam dla edukacji - [2012-01-26]
• Wymijające odpowiedzi Dworaka - [2012-01-26]
• Typowa manipulacja - [2012-01-26]
• Standardy Katarasińskiej - [2012-01-26]
• Barbaryzacja parlamentu - [2012-01-26]
• Bez merytorycznej dyskusji - [2012-01-26]
• Radni Łomży są za wolnością słowa. - [2012-01-26]
• Protest Związku Podhalan ws. dyskryminacji
Tv Trwam
- [2012-01-26]
• Stanowisko Związku Polaków w Norwegii w sprawie prób ograniczania w Polsce wolności słowa - [2012-01-25]
• Radni bronią Telewizji Trwam - [2012-01-25]
• Wsparcie redaktora naczelnego "Niedzieli" dla Telewizji Trwam - [2012-01-25]
• Sprzeciw archidiecezji gdańskiej - [2012-01-24]
• Skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich ws. dyskryminacji odbiorców TV Trwam - [2012-01-24]
• Polonia przeciw dyskryminacji TV Trwam - [2012-01-23]
• Oświadczenie Fundacji Lux Veritatis - [2012-01-23]
• Wolność w Polsce jest zagrożona - [2012-01-21]
• Oświadczenie senatorskie Janiny Sagatowskiej - [2012-01-21]
• Relacja z posiedzenia sejmowej komisji kultury i środków społecznego przekazu - [2012-01-19]
• Posiedzenie sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu - [2012-01-19]
• Relacja z posiedzenia senackiej komisji kultury i środków społecznego przekazu - [2012-01-19]
• Konferencja PIS - przed posiedzeniem sejmowej komisji kultury - [2012-01-19]
• Walka o głos prawdy - [2012-01-19]
• Biskupi oburzeni postępowaniem KRRiTV - [2012-01-19]
• Nie, bo nie - [2012-01-17]
• Cyfryzacja ręcznie sterowana - [2012-01-17]
• Biskupi: Multipleks dla Telewizji Trwam - [2012-01-17]
• Oświadczenie Instytutu Akcji Katolickiej w sprawie koncesji dla Telewizji Trwam - [2012-01-17]
• Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej w sprawie TV Trwam - [2012-01-17]
• Protest Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka - [2012-01-17]
• Protest Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego w Krakowie w sprawie decyzji odmawiającej telewizji TRWAM miejsca na multipleksie cyfrowym - [2012-01-17]
• Oświadczenie Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu w sprawie dyskryminowania przez KRRiT telewizji TRWAM - [2012-01-17]
• Decyzja KRRiTV jest nieprawna, uderza w Kościół i Polskę - [2012-01-17]
• Protest posła Wojciecha Szaramy do KRRiTV w sp. dyskryminacji Tv Trwam - [2012-01-16]
• Protest w sprawie dyskryminacji Tv Trwam - [2012-01-16]
• Biskupi apelują o przyznanie Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym - [2012-01-16]
• Oświadczenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym - [2012-01-16]
• Protest biskupa Alojzego Meringa w sprawie dyskryminacji Tv Trwam - [2012-01-16]
• Kluby Gazety Polskiej oficjalnie włączyły się w akcję zbierania podpisów do KRRiT. - [2012-01-16]
• Apel biskupa legnickiego w sprawie Telewizji Trwam - [2012-01-14]
• Dworak czyta i czyta - [2012-01-14]
• Walka o miejsce dla TV Trwam na Multipleksie - [2012-01-14]
• KRRiVT liczy tylko koperty - [2012-01-13]
• List Otwarty w sprawie odmowy koncesji Telewizji "Trwam" - [2012-01-13]
• Pismo Przewodniczącego KK NSZZ Solidarność do Przewodniczącego KRRiT   - [2012-01-13]
• Komunikat europosła Tomasza Poręby ws. decyzji podjęte przez KRRiT w sprawie Telewizji Trwam - [2012-01-13]
• Protest Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach - [2012-01-13]
• Bez tolerancji dla katolików - [2006-01-01]
• List otwarty do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka - [2012-01-12]
• Interpelacja posła Szymona Giżyńskiego Do Prezesa Rady Ministrów w sprawie dyskryminacji Telewizji TRWAM przy rozdziale miejsc na platformie cyfrowej - [2012-01-12]
• Protest Europejskiego Towarzystwa Otwartości Społecznej ETOS - [2012-01-12]
• Tysiące protestów u Dworaka - [2012-01-12]
• W diecezji zbieramy podpisy - [2012-01-12]
• Telewizja inna niż wszystkie - [2012-01-12]
• Eurodeputowani ws. dyskryminacji Telewizji Trwam - [2012-01-10]
• Protest Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy - [2012-01-09]
• Miejsce dla każdego tylko nie dla TV Trwam - [2012-01-09]
• Niech Rada się wytłumaczy - [2012-01-09]
• Rada domyka system medialny - [2012-01-09]
• Liczę na wsparcie wielu - [2012-01-09]
• Interwencja poseł Jadwigi Wiśniewskiej - [2012-01-09]
• Interwencja poseł Anny Sobeckiej - [2012-01-09]
• Dlaczego Rada odmówiła koncesji? - [2012-01-07]
• Kłamstwa Krzysztofa Lufta - [2012-01-07]
• Protest Prawa i Sprawiedliwości - [2012-01-05]
• Interpelacja pos. Anny Sobeckiej ws. miejsc na multipleksie - [2012-01-05]
• Apel o. dr. Tadeusza Rydzyka - Dyrektora Radia Maryja - [2012-01-02]
• Wniosek o kontrolę Rady - [2011-12-24]
• Polonia przeciw dyskryminacji TV Trwam - [2011-12-20]
• Kolejny sprzeciw wobec dyskryminacji TV Trwam - [2011-10-06]
• Apel w obronie Radia Maryja i Tv Trwam - [2011-09-27]
• W obronie TV Trwam - [2011-09-13]
• Dworak ma gości - [2011-09-03]
• Komunikat Zespołu Wspierania Radia Maryja - [2011-09-03]
• Trzy miliony robi różnicę - [2011-09-01]
• Złe rozdanie Dworaka - [2011-08-25]
• Rada i Sejm łamią prawo - [2011-08-15]
• Komu szkodzi Radio Maryja? - [2011-05-20]
• Podwójne uderzenie w Radio Maryja - [2011-05-20]
• Wolność słowa nie dla wszystkich - [2011-05-10]
• Komunikat Zespołu Wspierania Radia Maryja - [2011-05-10]
• Trzeba nacisku oddolnego - [2012-07-13]
Audycje:
• List otwarty do RPO w sprawie dyskryminacji Tv Trwam. - [2012-07-21]
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki
• PRO zaskarżył do TK przepisy regulujące przyznawanie koncesji - [2012-07-04]
pos. prof. Krystyna Pawłowicz, prof. Janusz Kawecki
• Walka o miejsce na multipleksie - [2012-06-30]
red. dr Hanna Karp, medioznawca, publicysta, wykładowca WSKSiM w Toruniu
• Ograniczanie wolności słowa - [2012-06-28]
o. dr Tadeusz Rydzyk, Dyrektor Radia Maryja
• Sejm przyjął sprawozdanie KRRiT - [2012-06-28]
pos. Barbara Bubula, była członek KRRiT
• Komisja sejmowa o sprawozdaniu KRRiT - [2012-06-27]
pos. Barbara Bubula, była członek KRRiT
• Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (całość) - [2012-06-26]
• Sprawozdanie z działalności KRRiTV - [2012-06-22]
pos. Barbara Bubula, były członek KRRiTV
• Wysłuchanie publiczne w Brukseli ws. dyskryminacji TV Trwam - [2012-06-16]
prof. Mirosław Piotrowski - europoseł
• Dyskryminacja TV Trwam - [2012-06-16]
pos. Andrzej Jaworski - przewodniczący Zespołu SOS dla TV Trwam
• Obecność TV Trwam na multipleksie cyfrowym - [2012-06-14]
pos. Beata Kempa - Solidarna Polska, były wiceminister sprawiedliwości
• Dyskryminacja TV Trwam - [2012-06-12]
pos. Andrzej Jaworski - przewodniczący Zespołu SOS dla TV Trwam
• Zagrożenie wolności mediów w Polsce - [2012-05-30]
pos. Andrzej Jaworski z PIS, pos. Bartosz Kownacki z SP
• Decyzja WSA ws. TV Trwam - [2012-05-28]
pos. Anna Sobecka, Prawo i Sprawiedliwość
• Wypowiedź podczas obrad Parlamentarngo Zespołu ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski - [2012-05-25]
Lidia Kochanowicz - Dyrektor Fundacji Lux Veritatis w Warszawie
• Komentarz do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - [2012-05-25]
o. Tadeusz Rydzyk CSsR - dyrektor Radia Maryja
• Obrady Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski - [2012-05-24]
• Obrady Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii - [2012-05-24]
• Bulwersujący apel - [2012-05-23]
Bogusław Morka - solista Teatru Wielkiego, Opery Narodowej oraz Teatru Muzycznego Roma w Warszawie
• Apel o nienaciskanie ws. TV Trwam - [2012-05-23]
prof. Piotr Jaroszyński - wykładowca KUL i WSKSiM w Toruniu
• Wysłuchanie w Brukseli ws. TV Trwam - [2012-05-23]
prof. Mirosław Piotrowski - poseł do Parlamentu Europejskiego
• Dyskryminacja TV Trwam - [2012-05-21]
pos. Andrzej Jaworski, PIS, członek Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i
• Wysłuchanie publiczne w sprawie nieprzyznania TV Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym - [2012-05-19]
prof. dr hab. Mirosław Piotrowski-europoseł
• Ustawiony proces? - [2012-05-17]
o. Tadeusz Rydzyk CSsR - dyrektor Radia Maryja
• Homilia wygłoszona podczas Marszu poparcia dla Tv Trwam w Kaliszu - [2012-05-12]
ks. bp Stanisław Napierała - pasterz Kościoła kaliskiego
• Marsz w Przemyślu - [2012-05-11]
Łucja Podbilska, przedstawiciel organizatorów marszu
• Marsz w obronie TV TRWAM w Nisku - [2012-05-01]
sen. Władysław Ortyl
• Marsz w obronie TV TRWAM w Legnicy - [2012-05-01]
sen Dorota Czudowska
• Batalia o Tv Trwam - [2012-05-01]
pos. Andrzej Jaworski, Prawo i Sprawiedliwość
• Cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce. Walka o miejsce dla TV Trwam na Multipleksie - [2012-04-28]
pos. Barbara Bubula, były członek KRRiT
• Marsz w obronie wolnych mediów w Toruniu - [2012-04-28]
pos. Anna Sobecka, Prawo Sprawiedliwość
• Marsz w obronie wolnych mediów w Warszawie - [2012-04-27]
prof.dr hab. Bogusław Wolniewicz
• Ogólnopolski marsz w obronie TV Trwam w Warszawie - [2012-04-27]
pos. Andrzej Jaworski, Prawo i Sprawiedliwość
• Batalia o Tv Trwam - [2012-04-27]
Pos. Elżbieta Kruk, była przewodnicząca KRRiT, PIS
• Batalia o wolność słowa - [2012-04-25]
Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr, Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Kierownik Zakładu Katolickiej Nauki Społecznej, wykładowca WSKSiM
• Obrady Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu: Rozpatrzenie Sprawozdania KRRiT z działalności w 2011 roku wraz z Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2011 roku - [2012-04-24]
• Wolność mediów w Polsce - [2012-04-24]
Ewa Stankiewicz - reżyser, członek Obywatelskiej Komisji Etyki Mediów
• Rozpatrzenie sprawozdania KRRiT z działalności w 2011 roku - [2012-04-24]
sen. Jan Maria Jackowski
• Wrażenia po Ogólnopolskim Marszu w obronie Tv Trwam - [2012-04-23]
Anna Kołakowska
• Ogólnopolski marsz przeciwko dyskryminacji ludzi wierzącychi w obronie TV Trwam w Warszawie [całość] - [2012-04-21]
• Ogólnopolski marsz w obronie TV Trwam w Warszawie: Przemówienie - [2012-04-21]
Zdzisław Radomski - wiceprezes kongresu Polonii Kanadyjskiej
• Ogólnopolski marsz w obronie TV Trwam w Warszawie: Przemówienie - [2012-04-21]
Bogdan Freytag - wiceprzewodniczący poznańskiego Klubu Gazety Polskiej
• Ogólnopolski marsz w obronie TV Trwam w Warszawie: Przemówienie - [2012-04-21]
Ewa Stankiewicz - reżyser, członek Obywatelskiej Komisji Etyki Mediów
• Ogólnopolski marsz w obronie TV Trwam w Warszawie: Przemówienie - [2012-04-21]
pos. Zbigniew Ziobro - lider Solidarnej Polski
• Ogólnopolski marsz w obronie TV Trwam w Warszawie: Przemówienie - [2012-04-21]
red. Wojciech Reszczyński
• Ogólnopolski marsz w obronie TV Trwam w Warszawie: Przemówienie - [2012-04-21]
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki
• Ogólnopolski marsz w obronie TV Trwam w Warszawie: Przemówienie - [2012-04-21]
Jarosław Kaczyński, były premier, prezes PIS
• Ogólnopolski marsz w obronie TV Trwam w Warszawie: Przemówienie - [2012-04-21]
o. Tadeusz Rydzyk CSsR - dyrektor Radia Maryja
• Homilia wygłoszona podczas ogólnopolskiej manifestacji w obronie Tv Trwam - [2012-04-21]
Ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz, ordynariusz drohiczyński
• Ogólnopolska manifestacja przeciwko dyskryminacji ludzi wierzących i w obronie TV Trwam. Warszawa - 21 kwietnia 2012. - [2012-04-20]
pos. Andrzej Jaworski, Prawo i Sprawiedliwość
• Przygotowania do ogólnopolskiego protestu w sprawie dyskryminacji TV Trwam - [2012-04-19]
pos. Andrzej Jaworski, Prawo i Sprawiedliwość, pos. mec. Bartosz Kownacki, Solidarna Polska
• Casus Telewizji Trwam w Brukseli - [2012-04-19]
Z posłem do Parlamentu Europejskiego, prof. Mirosławem Piotrowskim rozmawia Dawid Nahajowski
• 21 kwietnia - Wielka Manifestacja w obronie Telewizji Trwam w Warszawie - [2012-04-19]
pos. Anna Sobecka, Prawo Sprawiedliwość
• Ogólnopolski protest przeciwko dyskryminacji ludzi wierzących i TV Trwam - [2012-04-19]
pos. Beata Kempa, Solidarna Polska, były wiceminister sprawiedliwości
• Manifestacja w obronie TV Trwam w Suwałkach - 15 kwietnia 2012 - [2012-04-12]
pos. Jarosław Zieliński
• Konsultacje społeczne KRRiT - [2012-04-12]
pos. prof. dr hab. Krystyna Pawłowicz
• Posiedzenie komisji sejmowej - [2012-04-11]
pos. Barbara Bubula, były członek KRRiT
• Wypowiedź podczas posiedzenia sejmowej komisji kultury i środków przekazu - [2012-04-11]
pos. Anna Sobecka, Prawo Sprawiedliwość
• Obrady Komisji Kultury i Środków Przekazu na temat informacji o wdrażaniu naziemnej telewizji cyfrowej. Przedstawiają: Przewodniczący KRRiT oraz Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej - [2012-04-11]
• Afera multipleksowa - [2012-04-05]
pos. Anna Sobecka, Prawo Sprawiedliwość
• W Brukseli o TV Trwam - [2012-04-05]
prof. dr hab. Mirosław Piotrowski-europoseł
• Drugi nabór na multipleks - [2012-04-03]
Pos. Elżbieta Kruk, była przewodnicząca KRRiT, PIS
• Protesty w obronie TV Trwam - [2012-04-03]
pos. Anna Sobecka, Prawo Sprawiedliwość
• Wywiad po przerwanym posiedzeniu komisji kultury - [2012-03-29]
pos. Barbara Bubula, były członek KRRiT
• Wypowiedź po przerwanym posiedzeniu komisji kultury - [2012-03-29]
pos. Anna Sobecka - członek Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Polityki Społecznej i Rodziny
• Wywiad po przerwanym posiedzeniu komisji kultury - [2012-03-29]
pos. Elżbieta Kruk
• Obrady Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii: Rozpatrzenie informacji o stanie zaawansowania wdrażania telewizji cyfrowej - kontynuacja. Referują: Minister Administracji i Cyfryzacji, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej - [2012-03-29]
• Obrady Komisji Kultury i Środków Przekazu: Informacja o wdrażaniu naziemnej telewizji cyfrowej - przedstawiają: Minister Administracjii Cyfryzacji oraz Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - [2012-03-29]
• W ramach katechezy homilia wygłoszona podczas Pielgrzymki Zawierzenia na Jasną Górę - [2012-03-26]
abp Wacław Depo - ordynariusz diecezji częstochowskiej
• Uroczysty Akt Zawierzenia przed Obliczem Królowej Polski - [2012-03-24]
o. Tadeusz Rydzyk CSsR - dyrektor Radia Maryja
• Pielgrzymka zawierzenia Królowej Polski Radio Maryja i Telewizji Trwam: Uroczysty Akt Zawierzenia przed Obliczem Królowej Polski - [2012-03-24]
• Pielgrzymka zawierzenia Królowej Polski Radio Maryja i Telewizji Trwam cz.I - [2012-03-24]
• Pielgrzymka zawierzenia Królowej Polski Radio Maryja i Telewizji Trwam: Przemówienie - [2012-03-24]
o. Tadeusz Rydzyk CSsR - dyrektor Radia Maryja
• Pielgrzymka zawierzenia Królowej Polski Radio Maryja i Telewizji Trwam: Przemówienie - [2012-03-24]
o. Piotr Chyła CssR - wikariusz prowincjała Warszawskiej Prowincji Redemptorystów
• Pielgrzymka zawierzenia Królowej Polski Radio Maryja i Telewizji Trwam: Homilia - [2012-03-24]
abp Wacław Depo - ordynariusz diecezji częstochowskiej
• Katecheza: Z Królową Polski zawsze zwyciężamy - [2012-03-24]
o. Tadeusz Rydzyk CSsR - dyrektor Radia Maryja
• Pielgrzymka zawierzenia Królowej Polski Radio Maryja i Telewizji Trwam: Przemówienie - [2012-03-24]
o. Roman Majewski - Przeor Jasnej Góry
• Pielgrzymka zawierzenia Królowej Polski Radio Maryja i Telewizji Trwam: Koncert maryjno-patriotyczny - [2012-03-24]
Maciej Wróblewski, orkiestra "Victoria"
• KRRiT wszczęła postępowanie o cofnięcie koncesji spółce ATM Grupa SA - [2012-03-20]
pos. Barbara Bubula, były członek KRRiT
• Marsze w obronie TV Trwam - [2012-03-19]
wystąpienie red. Wojciecha Reszczyńskiego, wystąpienie pos. Gertrudy Szumskiej,wystąpienie Ewy Kowalewskiej, pos. Antoni Macierewicz, komentarz pos. Andrzeja Jaworskiego
• Obrady połączonych Sejmowych Komisji: do Spraw Kontroli Państwowej oraz Kultury i Środków Przekazu w sprawie w sprawie zlecenia NIK przeprowadzenia kontroli w KRRiT - [2012-03-14]
• Wywiad po posiedzeniu połączonych komisji: Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji do Spraw Kontroli Państwowej - [2012-03-14]
kpt. Zbigniew Sulatycki
• Koalicja rządząca przeciw kontroli KRRiT - [2012-03-14]
pos. Barbara Bubula, były członek KRRiT
• Odrzucenie wniosku o kontrolę KRRiT - [2012-03-14]
pos. prof. Krystyna Pawłowicz, pos. Elżbieta Kruk, była przewodnicząca KRRiT
• Czego boi się KRRiT? - [2012-03-14]
Konferencja PIS (pos. Elżbieta Kruk, Lidia Kochanowicz - dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis, pos. Arkadiusz Czartoryski)
• Ogromne uderzenie w Kościół - [2012-03-14]
Pos. Elżbieta Kruk, była przewodnicząca KRRiT, PIS
• Sprawy nie odpuścimy - [2012-03-14]
Pos. Arkadiusz Mularczyk, przewodniczący KP Solidarna Polska
• Cynizm, cynizm i jeszcze raz cynizm - [2012-03-14]
pos. Andrzej Jaworski
• Nie widzę różnicy miedzy Dworakiem, a prezesem radiokomitetu - [2012-03-14]
red. Wojciech Reszczyński
• Marsz w Obronie Tv TRWAM i Wolności Mediów w Łodzi - [2012-03-10]
Arkadiusz Nowakowski - przewodniczący Stowarzyszenia Solidarni 2010 w Łodzi
• Marsz w Obronie Tv TRWAM w Krakowie - [2012-03-06]
prof. dr hab. Rafał Broda
• Marsz w Obronie Tv TRWAM i Wolności Mediów w Berlinie i Hamburgu - [2012-03-06]
mec. Stefan Hambura
• Marsz w Obronie Tv TRWAM i Wolności Mediów w Krakowie - [2012-03-05]
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki
• Dyskryminacja TV Trwam - [2012-03-03]
o. dr Tadeusz Rydzyk, Dyrektor Radia
• Moderatorzy Dzieł Biblijnych protestują przeciw dyskryminacji Tv Trwam - [2012-03-02]
ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk - członek Papieskiej Komisji Biblijnej, przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II
• Dlaczego KRRiTV dyskryminuje TV Trwam - [2012-03-02]
sen. Stanisław Kogut - zastępca przewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej oraz członek Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
• Dyskryminacja TV Trwam - [2012-03-01]
prof. Andrzej Zybertowicz, socjolog, wykładowca UMK w Toruniu
• Dyskryminacja TV Trwam - [2012-02-29]
sen. Stanisław Kogut - zastępca przewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej oraz członek Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
• Dlaczego KRRiTV dyskryminuje TV Trwam - [2012-02-29]
pos. dr n. ekonom. Zbigniew Kuźmiuk
• PO złożyła wniosek o odwołanie Przewodniczącego Sejmowej Komisji Do Spraw Kontroli Państwowej - [2012-02-29]
pos. Arkadiusz Czartoryski - przewodniczący Komisji do Spraw Kontroli Państwowej
• Dworak na usługach prezydenta Bronisława Komorowskiego? - [2012-02-29]
pos. Andrzej Jaworski
• Obradach Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie zlecenia NIK przeprowadzenia kontroli w KRRiT. - [2012-02-28]
• Wypowiedź podczas posiedzenia połączonych komisji: Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji do Spraw Kontroli Państwowej - [2012-02-28]
pos. Jadwiga Wiśniewska
• Wypowiedź podczas posiedzenia połączonych komisji: Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji do Spraw Kontroli Państwowej - [2012-02-28]
pos. dr n. ekonom. Zbigniew Kuźmiuk
• Wypowiedź podczas posiedzenia połączonych komisji: Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji do Spraw Kontroli Państwowej - [2012-02-28]
pos. Anna Sobecka - PiS
• Wypowiedź podczas posiedzenia połączonych komisji: Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji do Spraw Kontroli Państwowej - [2012-02-28]
Lidia Kochanowicz, Dyrektor Finansowy Fundacji Lux Veritatis
• Wypowiedź po posiedzeniu połączonych komisji: Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji do Spraw Kontroli Państwowej - [2012-02-28]
pos. Małgorzata Sadurska
• Wywiad po posiedzeniu połączonych komisji: Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji do Spraw Kontroli Państwowej - [2012-02-28]
sen. Stanisław Kogut - zastępca przewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej oraz członek Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
• Wywiad po posiedzeniu połączonych komisji: Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji do Spraw Kontroli Państwowej - [2012-02-28]
pos. prof. dr hab. Krystyna Pawłowicz
• Dlaczego KRRiTV dyskryminuje TV Trwam. GMO w Polsce - [2012-02-27]
prof. Jan Szyszko, poseł, były minister środowiska
• Uchwała ws. dyskryminacji TV Trwam - [2012-02-27]
Jerzy Wituszyński, przewodniczący Rady Miasta Nowy Sącz
• Protest ws. decyzji KRRiTV - [2012-02-24]
Janusz Tarasiewicz, radny miasta Jastrzębie Zdrój
• Protest ws. decyzji KRRiTV - [2012-02-24]
pos. Małgorzata Sadurska, PIS, Mirosław Jelonek, radny Gminy Nowa Socha
• Komunikat - [2012-02-24]
o. Tadeusz Rydzyk CSsR - dyrektor Radia Maryja
• Miejsca na multipleksie - [2012-02-20]
o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR - Dyrektor Radia Maryja, o. Jan Król CSsR, pos. Barbara Bubula - była członek KRRiTV
• Obrady Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie postępowania KRRiT dotyczącego uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w ramach pierwszego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej - [2012-02-16]
• Retransmisja z obrad Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej i Sejmowej Komisja Kultury i Środków Przekazu. Rozpatrzenie poselskiego projektu uchwały w sprawie zlecenia NIK przeprowadzenia kontroli w KRRiT - [2012-02-15]
• Obrady Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Rozpatrzenie informacji Ministra Administracji i Cyfryzacji o kierunkach planowanych działań w zakresie informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Rozpatrzenie informacji Ministra Administracji i Cyfryzacji o stanie zaawansowania wdrażania telewizji cyfrowej. Referują: Minister Administracji i Cyfryzacji, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. - [2012-02-15]
• New Jersey w obronie wolności słowa katolików - [2012-02-13]
dr Stanisław Śliwowski - prezes Kongresu Polonii w New Jersey
• Los Angeles w obronie TV Trwam - [2012-02-13]
ks. Rafał Dyguła TChr - proboszcz Polskiej parafii w Los Angeles
• Manifestacja Polonii w Chicago - [2012-02-13]
s. Brunona Nitkiewicz CSL posługująca w Centrali Radia Maryja w Chicago
• Wsparcie dla TV Trwam - [2012-02-11]
komunikat o. dr. Tadeusza Rydzyka, Dyrektora Radia Maryja
• Wykluczanie TV Trwam - korespondencja - [2012-02-09]
o. Tadeusz Rydzyk CSsR - dyrektor Radia Maryja
• Protest w obronie TV Trwam - [2012-02-07]
p. Maria ze Społecznego Komitetu Widzów TV Trwam
• Afera multipleksowa - [2012-02-03]
dr. Hanna Karp, miedioznawca
• Obrady Sejmowej Komisji Kultury ws. dyskryminującego postępowania KRRiTV wobec TV Trwam cz.II - [2012-01-26]
• Wypowiedź po obradach Sejmowej Komisji Kultury ws. dyskryminującego postępowania KRRiTV wobec TV Trwam - [2012-01-26]
pos. Anna Sobecka - członek Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Polityki Społecznej i Rodziny
• Wypowiedź po obradach Sejmowej Komisji Kultury ws. dyskryminującego postępowania KRRiTV wobec TV Trwam - [2012-01-26]
pos. Jan Dziedziczak
• Wypowiedź po obradach Sejmowej Komisji Kultury ws. dyskryminującego postępowania KRRiTV wobec TV Trwam - [2012-01-26]
Lidia Kochanowicz - Dyrektor Fundacji Lux Veritatis w Warszawie
• Wypowiedź po obradach Sejmowej Komisji Kultury ws. dyskryminującego postępowania KRRiTV wobec TV Trwam cz. II - [2012-01-26]
pos. Małgorzata Sadurska
• Wypowiedź po obradach Sejmowej Komisji Kultury ws. dyskryminującego postępowania KRRiTV wobec TV Trwam - [2012-01-26]
pos. Marzena Machałek
• Wypowiedź po obradach Sejmowej Komisji Kultury ws. dyskryminującego postępowania KRRiTV wobec TV Trwam - [2012-01-26]
pos. prof. dr hab. Krystyna Pawłowicz
• Wypowiedź po obradach Sejmowej Komisji Kultury ws. dyskryminującego postępowania KRRiTV wobec TV Trwam - [2012-01-26]
pos. mec. Bartosz Kownacki
• Wypowiedź po obradach Sejmowej Komisji Kultury ws. dyskryminującego postępowania KRRiTV wobec TV Trwam - [2012-01-26]
pos. Małgorzata Sadurska
• Obrady Sejmowej Komisji Kultury ws. dyskryminującego postępowania KRRiTV wobec TV Trwam - [2012-01-26]
• Obrady połączonych komisji sejmowych ws. dyskryminującego postępowania KRRiTV wobec TV Trwam - [2012-01-26]
• Skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich ws. dyskryminacji odbiorców TV Trwam - [2012-01-24]
• Niszczenie Radia Maryja. Problemy służby zdrowia - [2012-01-20]
sen. Waldemar Kraska
• Dezyderat SP. Posiedzenie sejmowej komisji kultury - [2012-01-20]
pos. Beata Kempa, Solidarna Polska, były wiceminister sprawiedliwości
• KRRiTV bez argumentów. Posiedzenia komisji parlamentarnych. - [2012-01-20]
pos. Elżbieta Kruk, była przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
• Wypowiedź po obradach Sejmowej Komisji Kultury ws. dyskryminującego postępowania KRRiTV wobec TV Trwam - [2012-01-19]
pos. Beata Mazurek
• Wypowiedź po obradach Sejmowej Komisji Kultury ws. dyskryminującego postępowania KRRiTV wobec TV Trwam - [2012-01-19]
pos. dr Zbigniew Kuźmiuk
• Wypowiedź po obradach Sejmowej Komisji Kultury ws. dyskryminującego postępowania KRRiTV wobec TV Trwam - [2012-01-19]
pos. Andrzej Duda
• Wypowiedź po obradach Sejmowej Komisji Kultury ws. dyskryminującego postępowania KRRiTV wobec TV Trwam - [2012-01-19]
pos. Izabela Kloc
• Wypowiedź po obradach Sejmowej Komisji Kultury ws. dyskryminującego postępowania KRRiTV wobec TV Trwam - [2012-01-19]
pos. Barbara Bubula - członek KRRiT /2007-2010/
• Wypowiedź po obradach Sejmowej Komisji Kultury ws. dyskryminującego postępowania KRRiTV wobec TV Trwam - [2012-01-19]
pos. dr Gabriela Masłowska
• Wypowiedź po obradach Sejmowej Komisji Kultury ws. dyskryminującego postępowania KRRiTV wobec TV Trwam - [2012-01-19]
o. Tadeusz Rydzyk CSsR - dyrektor Radia Maryja
• Transmisja z Sejmu RP: Obrady Sejmowej Komisji Kultury ws. dyskryminującego postępowania KRRiTV wobec TV Trwam - [2012-01-19]
• Wywiad po posiedzeniu Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie informacji o podziale miejsc na telewizyjnych multipleksach cyfrowych - [2012-01-18]
pos. Elżbieta Kruk, była przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
• Wywiad po posiedzeniu Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie informacji o podziale miejsc na telewizyjnych multipleksach cyfrowych - [2012-01-18]
pos. Beata Kempa
• Wypowiedź po posiedzeniu Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie informacji o podziale miejsc na telewizyjnych multipleksach cyfrowych - [2012-01-18]
o. Tadeusz Rydzyk CSsR - dyrektor Radia Maryja
• Posiedzenie Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie informacji o podziale miejsc na telewizyjnych multipleksach cyfrowych. - [2012-01-18]
• Oświadczenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym - [2012-01-17]
• PIS przeciw dyskryminacji TV Trwam - [2012-01-17]
Pos. Mariusz Błaszczak, przewodniczący KP Prawo i Sprawiedliwość
• Solidarna Polska wspiera TV Trwam - [2012-01-17]
Pos. Arkadiusz Mularczyk, przewodniczący KP Solidarna Polska
• Procedura koncesyjna obciążona wadą - [2012-01-16]
red. Stanisław Michalkiewicz
• Biskupi wspierają TV Trwam - [2012-01-16]
Ks. bp Teofil Wilski, bp senior diecezji kaliskiej
• Biskupi wspierają TV Trwam - [2012-01-16]
ks. bp Ignacy Dec, bp diecezji świdnickiej
• Cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce. Walka o miejsce dla TV Trwam na Multipleksie (cz.II) - [2012-01-14]
pos. Barbara Bubula - członek KRRiT /2007-2010/, Lidia Kochanowicz - Dyrektor Fundacji Lux Veritatis w Warszawie, dr inż. Maciej Grzybkowski - Instytut Łączności oddział we Wrocławiu
• Cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce. Walka o miejsce dla TV Trwam na Multipleksie (cz.I) - [2012-01-14]
pos. Barbara Bubula - członek KRRiT /2007-2010/, Lidia Kochanowicz - Dyrektor Fundacji Lux Veritatis w Warszawie, dr inż. Maciej Grzybkowski - Instytut Łączności oddział we Wrocławiu
• NIK powinna skontrolować KRRiTV - [2012-01-13]
Janusz Wojciechowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, były prezes NIK
• PIS włączył się do zbierania podpisów w obronie TV Trwam - [2012-01-12]
pos. Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego PIS
• Polityczne działanie KRRiTV. Apel o zbieranie podpisów. - [2012-01-10]
prof. dr hab. Jan Szyszko - poseł RP
• Interwencja w UE ws. dyskryminacji TV Trwam - [2012-01-10]
prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, poseł RP do Parlamentu Europejskiego
• Sytuacja rynku medialnego w Polsce (cz.II) - [2012-01-09]
pos. Elżbieta Kruk - członek Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w latach 2006 - 2007
• Sytuacja rynku medialnego w Polsce (cz.I) - [2012-01-09]
pos. Elżbieta Kruk - członek Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w latach 2006 - 2007
• Przyszłość TV Trwam - [2012-01-09]
Dariusz Sobków - były ambasador tytularny, były konsul generalny Polski w Strasburgu.
• Dyskryminacja TV Trwam - [2012-01-09]
ks. Jerzy Garda, uczestnik protestu przed KRRiTV
• Kto nie chce dać TV Trwam miejsca na multipleksie? - [2012-01-09]
o. Tadeusz Rydzyk CSsR - dyrektor Radia Maryja
• Opinia na temat decyzji KRRiTV odnośnie miejsca na multipleksie dla TV TRWAM - [2012-01-07]
pos. Zbigniew Ziobro - poseł RP do Parlamentu Europejskiego, były minister sprawiedliwości, Solidarna Polska
• Brak miejsca na multipleksie dla TV Trwam - [2012-01-07]
pos. Joachim Brudziński - przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS
• KRRiTV odmawia TV Trwam miejsca na multipleksie - [2012-01-05]
konferencja prasowa KP Prawa i Sprawiedliwości
• Przeciw dyskryminacji TV Trwam - [2012-01-05]
sen. Bogdan Pęk
• Bezprawne działania wobec TV Trwam - [2012-01-05]
pos. mec. Bartosz Kownacki - członek KP Solidarna Polska
• TV Trwam wykluczona z multipleksu - [2012-01-05]
konferencja prasowa KP Solidarna Polska
• Zapytanie poselskie ws. miejsc na multipleksie. Refundacja leków. Ustawa o emisji dwutlenku węgla - [2012-01-04]
pos. Arkadiusz Mularczyk
• Interpelacja ws. dyskryminacji TV Trwam - [2012-01-04]
pos. Anna Sobecka - członek Komisji Kultury i Środków Przekazu
• Wykluczanie z multipleksu - [2012-01-04]
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki
• Posiedzenie senackiej komisji kultury i środków społecznego przekazu - [2011-12-14]
sen. Jan Maria Jackowski
• Cyfrowy multipleks nie dla katolików? - [2011-10-03]
Witold Kołodziejski - były przewodniczący KRRiTV
• Dyskryminacja Radia Maryja przez KRRiT - [2011-09-03]
prof. dr hab. Mieczysław Ryba
• Dyskryminacja Radia Maryja: Cyfrowy multipleks nie dla katolików? - [2011-09-03]
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki
• "Trzy miliony robi różnicę" - [2011-09-01]
Z Lidią Kochanowicz-Mańk, dyrektorem finansowym Fundacji Lux Veritatis, rozmawia Jacek Dytkowski
• Protest przed KRRiT. Dyskryminacja Radia Maryja: Cyfrowy multipleks nie dla katolików? - [2011-08-31]
min. Barbara Bubula - były członek KRRiT
• Protest przed KRRiT. Dyskryminacja Radia Maryja: Cyfrowy multipleks nie dla katolików? - [2011-08-30]
Ks. Jerzy Garda
• Dyskryminacja Radia Maryja: Cyfrowy multipleks nie dla katolików? - [2011-08-25]
min. Barbara Bubula - były członek KRRiT
• Komu szkodzi Radio Maryja? - [2011-05-20]
ks. inf. Ireneusz Skubiś - redaktor naczelny Katolickiego Tygodnika "Niedziela"
• KRRiT cenzuruje Radio Maryja - [2011-05-10]
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki
Radio Maryja © 2012