logo.jpg, 10 kBtytul.jpg, 34 kB

Młodzieżowe Koła Przyjaciół Radia Maryja

To spontanicznie powstające grupy młodych słuchaczy Radio Maryja, których połączyła miłość do Boga, do Matki Najświętszej, do Ojczyzny oraz pragnienie wspólnego działania na rzecz Nowej Ewangelizacji poprzez współpracę z Radiem Maryja. Koła realizują program formacyjny proponowany przez Radio Maryja, aby stawać się miejscem intensywnego wzrastania w wierze oraz podejmują dzieła ewangelizacyjne w swoich parafiach, środowiskach, odpowiadając na apostolskie powołanie do bycia świadkami Chrystusa. Poprzez wiele wspólnie podejmowanych inicjatyw, takich jak: spotkania dyskusyjne, modlitewne, wykłady, audycje, publikacje w prasie, internecie, apostolat dobrej książki i czasopism, animacja młodych we własnym środowisku i td., angażują się konkretnie w dzielo ewangelizacji, starając się dotrzeć do Młodych z Dobra Nowiną o zbawieniu w Chrystusie.

Koła powstają po uzgodnieniu ze swoim proboszczem i z Radiem Maryja. Każdy, kto chciałby założyć MKPRM, proszony jest o kontakt z Radiem pod następującym adresem:

o. Marcin Krupa CSsR
Ul. Żwirki i Wigury 80
87-100 Toruń
radio@radiomaryja.pl
tel. 56/6108100

Początek strony